Jaar: 2017

Behandeling onderwijsbegroting

Bij het debat over de onderwijsbegroting op 6 en 7 december 2017 hebben diverse partijen ook uitgebreid stilgestaan bij het…