Behandeling onderwijsbegroting

Bij het debat over de onderwijsbegroting op 6 en 7 december 2017 hebben diverse partijen ook uitgebreid stilgestaan bij het lerarentekort. De verslagen van dit debat zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer:

De vergaderingen zijn ook terug te kijken: